Zmena programu

Dodatok k zmluve o dodávke služby na zmenu alebo doplnenie parametrov TV služby je potrebné vypísať podľa Vašej zmluvy o dodávke služby, dvakrát vytlačiť, podpísať a zaslať na našu adresu: GHP connection, s.r.o., Richvald 169, 085 01 Bardejov. Následne dodatok podpíše zástupca GHP connection, s.r.o. a jeden kus Vám zašleme naspäť. Dodatok je platný až po podpísaní oboma stranami.

 Dodatok na zmenu alebo doplnenie TV služieb - pripojenie wifi technológiou 

 

Sídlo

GHP connection, s.r.o.
Richvald 334
085 01 Richvald

IČO: 46 273 107
IČ DPH: SK2023311961

IBAN: SK21 1100 0000 0029 2686 2412

Kontaktujte nás

Telefonicky:
kancelária: 0696 850 169
                  0951 191 379
technici: 0918 326 204
              0911 65 64 69

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Váš poskytovateľ internetu

 

Scroll to top