GHP connection, s.r.o. garantuje časovú dostupnosť služby 99,8 %.

Rýchlosti uvedené v cenníku sú maximálne dosiahnuteľné. Garancia minimálnej rýchlosti je 50 % z maximálnej možnej rýchlosti služby. Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou (od 0:00 hod do 19:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam poskytovateľa nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú užívateľ môže väčšinu času očakávať pri prístupe k službe internetového prístupu. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 70 až 100 % z príslušnej maximálnej rýchlosti. V prípade možného zahltenia siete (napr. šírením vírusov, nevyžiadaných správ...) si GHP connection, s.r.o. vyhradzuje právo na dočasné zníženie rýchlosti služby v záujme zachovania dostupnosti a funkčnosti siete do doby odstránenia problému.

Prípadnú zníženú kvalitu služby alebo vznik porúch užívateľ môže nahlásiť na telefónne čísla 0696 850 169,  0918 326 204, 0911 65 64 69, prípadne na e-mailovej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo osobne v obchodnom sídle GHP connection, s.r.o. - Richvald 169. Zvyčajná lehota na odstránenie poruchy u Užívateľa je nasledujúci pracovný deň, maximálna lehota 30 dní. O výsledku sťažnosti bude Užívateľ informovaný rovnakým spôsobom, akým ju podal.

Hranica FUP predstavuje súčet prijatých aj odoslaných dát. Rýchlosť po prekročení hranice FUP je do 4 Mbps download a 1 Mbps upload. GHP connection, s.r.o. neuplatňuje okrem FUP žiadne obmedzenie rýchlosti a iných parametrov. Nerealizujeme žiadne blokovania ani obmedzenia bežných internetových služieb, aplikácií a obsahu, okrem portu 25 - z dôvodu možného rozposielania spamu. Vo výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo blokovať služby alebo spojenia, ktoré by ohrozili normálnu funkciu a celistvosť siete. IPTV služby lineárneho vysielania poskytuje GHP connection len koncovým užívateľom na svojej sieti, ktorej technické parametre zabezpečujú, že tieto služby v praxi nevplývajú na službu prístupu k internetu.

 

Sídlo

GHP connection, s.r.o.
Richvald 334
085 01 Richvald

IČO: 46 273 107
IČ DPH: SK2023311961

IBAN: SK21 1100 0000 0029 2686 2412

Kontaktujte nás

Telefonicky:
kancelária: 0696 850 169
                  0951 191 379
technici: 0918 326 204
              0911 65 64 69

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Váš poskytovateľ internetu

 

Scroll to top