Print

Zmena programu

Dodatok k zmluve o pripojení pre zmenu programu je potrebné stiahnuť, vypísať podľa Vašej zmluvy o pripojení, dvakrát vytlačiť, podpísať a zaslať na našu adresu: GHP connection, s.r.o., Richvald 169, 085 01 Bardejov. Následne dodatok podpíše zástupca GHP connection, s.r.o. a jeden kus Vám zašleme naspäť. Dodatok je platný až po podpísaní oboma stranami.

 Dodatok na zmenu programu pre zákazníkov pripojených optickou technológiou 

 Dodatok na zmenu programu pre zákazníkov pripojených wifi technológiou 5GHz  

 

Zrušenie zmluvy

Žiadosť o zrušenie zmluvy je potrebné stiahnuť, vypísať, vytlačiť, podpísať a zaslať na našu adresu. Ak budú splnené všetky podmienky vyplývajúce zo zmluvy o pripojení, GHP connection, s.r.o. Vám zašle potvrdenie o zrušení zmluvy z tým zmluvný vzťah končí.

Žiadosť o zrušenie zmluvy