Print

Každý mesiac je Vám vytváraná faktúra za poskytované služby. Faktúry sú vytvárané a splatné v aktuálnom mesiaci (tzn. v januári Vám bude doručená faktúra napr. za poskytovanie internetu v mesiaci január a je splatná takisto v januári). Doručované sú spravidla na Vami zadaný email, prípadne poštou do 10. dňa v mesiaci.

Môžete ich uhrádzať viacerými spôsobmi: